فحش غضنفری  چاپ
تاریخ : یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387

چند تا فحش غضنفری :
1- از جلو چشمام خفه شو
2- کثافته مرض
3- کسی با تو زر نزد
4- وقتی با من حرف میزنی دهنتو ببند
5- فکر کردی با خر طرفی؟ خودت با خر طرفی!!!