هیچگاه  چاپ
تاریخ : یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387

هیچگاه فاصله ها

       حریف خاطره ها

    نیستند