دانشمند کیست؟  چاپ
تاریخ : دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387

 

 

  دانشمند کیست؟ 

  دانشمند، چه در گذشته و چه امروز، انسانی است که با دقت و کنجکاوی به بررسی پدیده‌های جهان می‌پردازد و می‌کوشد علت پیدایش آن‌ها، رابطه‌ی آن‌ها و فایده‌ی کاربردشان را دریابد. هزاران انسان در زیر درخت سیب نشسته بودند و هزاران سیب از درخت به زیر افتاده بود، بی آن که موجب کشف قانون گرانش(جاذبه) شود. هزاران انسان به سوی دریاهای بیکران بادبان برافراشته بودند، بی آن که یکی به کشف آمریکا نائل شود. هزاران دانشمند با دقت و جدیت به اندازه‌گیری وزن و جرم عناصر شیمیایی پرداخته بودند، بی آن که یکی متوجه رابطه‌ی شگفت‌انگیز میان آن‌ها گردد. بخت تنها با کسانی یار می‌شود که با تلاش و پیگیری فراوان به دنبالش باشد.

  دانشمند خوشبخت و موفق کسی است که کارهای پیشینیان خود را خوب می‌شناسد، آن‌ها را ارزیابی می‌کند، ناکامی‌ها و کامیابی‌هایشان را درمی‌یابد و کار را از جایی دنبال می‌کند که پیشینیانش ناتمام رها کرده‌اند. او هرگز از هیچ شروع نمی‌کند، بیراهه و بن بست را دوباره نمی‌پیماید – مگر این که در جایی از آن‌ها به شاه‌راهی برخورد کرده باشد. او همه چیز را خودش بررسی نمی‌کند. همه چیز را آزمایش نمی‌کند، در مواردی به بررسی‌ها و آزمایش‌های پیشینیان خود اعتماد و اتکا می‌کند. در موارد دیگر آن‌ها را مقایسه می‌کند و در بسیاری موارد هم ناگزیر خود به بررسی‌ها و تجربه‌های تازه‌ای دست می‌زند – در آن جا که نتایج مهم، متناقض یا نارسا باشد.

لویی پاستور دانشمند و کاشف بزرگ فرانسوی در چهل‌سالگی دچار سکته‌ی مغزی شد و نیمی از مغزش از کار افتاد. او از آن پس مهم‌ترین کارهای علمی خود را تنها به کمک نیمی از مغز یک انسان انجام داد.

پاستور