خدایا  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387

خدایا از من بگیر هر آنچه مرا از تو می گیرد.