شترها  چاپ
تاریخ : یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387

شترها چهار دستن:
1. شترهایی که در خواب پنبه دانه می بینن
2. شترهایی که با بارشون گم می شن
3. شترهایی که در خونه ها می خوابن
4. شترهایی که اس ام اس می خونن