از دست زمانه  چاپ
تاریخ : یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387

از دست زمانه تیر باید بخوری
دائم غم ناگزیر باید بخوری
صد مرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست
بچه تو هنوز شیر باید بخوری