گل را یک روز، تو را هر روز،  چاپ
تاریخ : یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387
گل را یک روز، تو را هر روز، گل را تا وقت از بین رفتن، تو را تا مرگم دوست دارم